Het nachthok is voor jouw kippen de plek om te schuilen tegen wind, regen en kou en om er de nacht op een veilige plek door te brengen. Kippen hebben een waterdicht en tochtvrij nachthok nodig. Let er hierbij wel op dat er voldoende ventilatie kan plaatsvinden. Omdat kippen veel warmte produceren en het hok daardoor klam of vochtig kan worden, is toevoer van frisse lucht erg belangrijk. Een goed klimaat in het hok heeft een positieve invloed op de gezondheid van je kippen en de leg. Je ventileert het beste aan een zijde van het hok om tocht te voorkomen. Het is aan te bevelen om deze opening(en) op het zuid(oosten) te oriënteren, de kans dat het binnenregent is dan het kleinst. Naast goede ventilatie is het van belang dat het nachthok goed schoon te houden is. Het wekelijks reinigen en verversen van de bodembedekking en de legnesten is een absolute vereiste.

Share: