Fokken

“Nie fokke meej ons moeder!”, werd er weleens geroepen in de Tilburgse volksbuurt waarin ik ben opgegroeid, nadat het ene kwajong de moeder van het andere kwajong met schunnige teksten had beschreven. Fokken en fucken, ze worden nogal eens in elkaars plaats gebruikt. Hoewel het eerste woordje in de betekenis ervan enigszins overeenkomt met het tweede, kan ik me niet voorstellen dat de pluimveefokker beide begrippen met elkaar associeert. En terecht. Want als fokken betekent ‘het vermeerderen en selecteren van organismen met als doel het verbeteren of in stand houden van gewenste eigenschappen’, dan werd er in die volksbuurt van ons vast veel gefuckt, maar in ieder geval weinig gefokt. Er liep namelijk een hoop rond, maar daartussen bevonden er zich toch weinig geslaagde exemplaren. Voor zover ik mij herinner…

Alle gekheid op een zitstok: binnenkort vind je hier meer informatie over het fokken en het veredelen van pluimvee.

Sorry, no posts were found